Blogiau

Blog link

Dyddiau Caethiwed

Wrth ysgrifennu hyn o eiriau rwyf yn gwrando ar Geraint Jarman a’r Cynganeddwyr, yr albwm Tacsi i’r Tywyllwch, a’r gân sy’n chwarae ar hyn o bryd yw ‘Dyddiau Caethiwed’. Mae’n eitha perthnasol i sut mae llawer yn teimlo y dyddiau yma, a chymaint o bobl o bob oed yn gaeth i’w cartrefi wrth i Covid-19 ledaenu ar draws y wlad.

Coronafirws: Gwireddu Darogan Gwyddonwyr

Gair bach o gyflwyniad cyn i mi ddechrau. Arwyn Tomos Jones sydd yma, Athro ym maes Bywydeg y Gell a Throsglwyddo Cyffuriau yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd. Cyn i chi feddwl fy mod i’n rhannu cyffuriau o gwmpas y lle, trosglwyddo cyffuriau/moddion i mewn i gelloedd sydd yn cael ei ddisgrifio yma. Dyma yw'r maes ymchwil yn fy labordy i yn Adeilad Redwood, Prifysgol Caerdydd. Mae gen i hefyd ddiddordeb mewn cyffuriau sydd yn atal firysau i gael mynediad i’n celloedd ni.

Y coronafirws: i ble nesaf?

Wrth geisio gwneud synnwyr o ymatebion gwahanol wledydd ar draws y byd i argyfwng y coronafirws, mae’n werth ystyried y gwahanol ffyrdd y gallai llywodraeth ymateb i bandemig.

Gwneud dim

Gellid penderfynu gadael i’r epidemig fynd rhagddo heb ymyrraeth (‘take it on the chin’ chwedl Boris Johnson). Byddai popeth drosodd o fewn wythnosau, ond ar gost enbyd mewn bywydau – hyd at hanner miliwn yn y DU. Mae’n gwbl amlwg nad yw hwn yn opsiwn derbyniol.

Atal (‘Suppression’)

Subscribe to RSS - blogiau