Cofio Vaughan Hughes – y cyfathrebwr rhwydd

Vaughan Hughes ar leoliad gyda chriw newyddion HTV
Ysgrif Goffa

Pan ymunodd Vaughan â thîm Y Dydd yn 1970, daeth i eistedd wrth y ddesg drws nesa’ i mi, a sylwais ar unwaith ei fod yn hollol wahanol i’r gweddill ohonom o ran ei gefndir newyddiadurol. Roedd wedi bwrw’i brentisiaeth ar bapurau lleol yn y gogledd – Y Clorianydd ac yna papurau grŵp Yr Herald – lle magodd drwyn am stori dda. Roedd ganddo hefyd brofiadau bywyd a’i gosodai ar wahân ac roedd yn dipyn o fardd! Roedd e’n dwlu ar eiriau, a’i arddull ysgrifennu mor gywrain.

Roedd Vaughan hefyd yn gyfathrebwr heb ei ail. Siaradai yr un mor gyfforddus gyda ffermwyr ym mart Dolgellau ag a wnâi gyda gweithwyr ffatri Ferodo neu lowyr Cynheidre yng Nghwm Gwendraeth. Dyna’r rhinweddau a’i galluogodd i gael gyrfa deledu lwyddiannus.

Cenwyn Edwards
Chwefror 2024