Ehangu gorwelion wrth ddal i siapio’r dur

Angharad Pearce Jones
Celf

Serch ei llwyddiannau, a hithau’n ystyried ei bod wedi cyrraedd cyfnod canol ei gyrfa, mae Angharad Pearce Jones yn awyddus i ehangu ei gorwelion. ‘Dwi wedi arddangos ym mhob oriel yng Nghymru bron ac mae’n rhaid i mi gael fy enw allan o Gymru a chael fy ngwaith mewn orielau mawr yn Lloegr a thu hwnt,’ meddai. ‘Dyna fydd rhaid i mi ei wneud os ydw i isio parhau i greu, talu’r morgais a gwneud bywoliaeth.’

‘Does dim marchnad gelf yng Nghymru – dyna sy’n anodd. Does dim rhwydwaith masnachol a dim asiantaethau. Ond allwch chi byth ddisgwyl i bethau ddod i chi. Sut yden ni’n gallu torri allan?’

Robyn Tomos
Chwefror 2024