Gething a Miles

Vaughan Gething a Jeremy Miles
Materion y mis

Wel, mae Gething a Miles wedi cychwyn gosod eu stondinau, ac yn ôl y disgwyl does dim gwahaniaethau barn sylfaenol rhyngddyn nhw. Mae hynny’n adlewyrchu’r ffaith fod y ddau rywfaint i’r dde o’r canol o ran sbectrwm de a chwith y Blaid Lafur, a does dim ymgeisydd adain chwith yn y ras i gorddi’r dyfroedd. Ond mae’n adlewyrchiad hefyd o’r consensws sy’n bodoli nid yn unig o fewn Plaid Lafur Cymru, ond hefyd rhwng y blaid honno a Phlaid Cymru. O ganlyniad, mae’n gwleidyddiaeth a’n llywodraethiant ni gymaint yn fwy gwaraidd ac aeddfed na’r hyn a geir yn San Steffan. Welwn ni ddim, felly, y math o ffraeo a gafwyd yn y ras arweinyddol rhwng Sunak a Truss.

Tweli Griffiths
Chwefror 2024