Holi Lleuwen am yr ‘Emynau Coll’

Lleuwen yn chwarae'i gitâr ar lwyfan
Cerdd

Mae’r gantores-gyfansoddwraig Lleuwen Steffan ar fin mynd ar daith o gwmpas nifer o gapeli Cymru i gyflwyno prosiect sy’n cynnwys emynau llafar gwlad, recordiadau o weinidogion yn mynd i hwyl ac atgofion llafar o ddiwygiad 1904–05.

Os bydd yr arddull yn annisgwyl, yna mae pwnc y gwaith newydd yn gyfarwydd, yn enwedig i’r sawl sydd wedi bod yn gwrando’n astud ar Lleuwen ers blynyddoedd. Roedd emynau, ffydd a materion ysbrydol yn amlwg ar ei halbwm diwethaf Gwn Glân Beibl Budr (2018), a chasgliad o emynau oedd yn boblogaidd yn ystod diwygiad 1904–05 a drefnwyd ganddi ar y cyd â’r pianydd jazz Huw Warren oedd Duw a Ŵyr (2005), ei halbwm cyntaf dan ei henw ei hun. Wrth sgwrsio am brosiect a thaith ‘Emynau Coll y Werin’ o’i chartref yn Llydaw dros fideo ar nos Fawrth oer yng nghanol Ionawr, mae hi’n cadarnhau bod emynau yn bresennol i raddau ym mhob un o’i chasgliadau wedi hynny.

Nici Beech
Chwefror 2024