Ieuenctid Ewrop – gwrthglawdd rhag y dde eithafol?

Angèle
O Ewrop

Tybed sawl un ohonoch sydd wedi clywed am Rosalía, Måneskin, Angèle neu Stromae? I wneud pethau’n haws, meddyliwch amdanyn nhw fel Tara Bandito, Candelas, Elin Fflur a Sage Todz tir mawr Ewrop. Dyma’r enwogion fydd yn derbyn llythyr gan y Comisiwn Ewropeaidd (yn ôl y sôn) yn gofyn iddyn nhw alw ar bobl ifanc i bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mehefin.

Gallai’r etholiad fod yn foment dyngedfennol i Ewrop wrth i’r arolygon barn ddarogan ymchwydd sylweddol yn y gefnogaeth i’r asgell dde eithafol. Y gobaith ydi y bydd y to ifanc yn heidio i’r blychau pleidleisio ac yn ffrwyno’r don honno ar alwad yr enwogion. Ond mae hwn yn dalcen caled, ac wrth annog yr ifanc anfoddog i bleidleisio mae perygl y gallai’r adain dde ymelwa.

Chwefror 2024