Y neges heddwch a groesodd yr Iwerydd

Gladys Thomas, Mary Ellis, Annie Hughes Griffiths ac Elined Prys ar risiau’r Tŷ Gwyn, Washington DC, 21 Chwefror 1924, lle cyflwynwyd yr Apêl i’r Arlywydd Calvin Coolidge
Ymgyrchu

Buwyd yn trefnu ac yn casglu enwau ar y ddeiseb – 390,296 o enwau menywod o bob cwr o Gymru – trwy gydol 1923, gyda phedair gwraid yn hwylio i America ddechrau 1924. Ac 19 Chwefror eleni, beth bynnag fydda’i yn ei wneud, fe fydda’i yn sicr o ddwyn i gof mai ar y diwrnod hwnnw, union ganrif yn ôl, y cynhaliwyd cinio mawreddog yng ngwesty’r Biltmore yn Efrog Newydd, lle cyflwynwyd ac yr agorwyd y gist, y dangoswyd y ddeiseb, ac yr anerchwyd y dorf a gynrychiolai gannoedd o fudiadau menywod, gan arweinydd y ddirprwyaeth o Gymru, Annie Hughes Griffiths. Cofio, yn sicr. Teimlo’n emosiynol hefyd, o bosib. Am mai Annie Hughes Griffiths oedd fy mam-gu.

Meg Elis
Chwefror 2024