Hawlfraint

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu unrhyw ran o'r cyhoeddiad yn ei ffurfiau print nac electronig na'i gadw mewn cyfundrefn adferadwy na'i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, ffotogopïo, recordio nac fel arall heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Cyhoeddwyr, Cyhoeddiadau Barn Cyf, Y Llwyfan, Ffordd y Coleg, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3EQ.