Neges i danysgrifwyr BARN

Os ydych eisoes yn tanysgrifio i BARN trwy lythyr yn unig, efallai nad yw eich cyfeiriad e-bost gennym ar ein bas data. Heb gyfeiriad e-bost y medr ein gwefan newydd www.barn.cymru ei adnabod, ni allwch fewngofnodi i’r wefan.
Os ydych am wneud hynny, a derbyn manteision megis pori trwy archif o ôl-rifynnau, adnewyddu tanysgrifiad ar-lein, heb sôn am gael cip ar BARN ar y sgrîn cyn efallai i’r copi print eich cyrraedd trwy’r post, yna cysylltwch â’r Swyddfa trwy e-bost: swyddfa@barn.cymru