Prynu Barn: Gorffennaf 2020

Gallwch brynu Barn trwy danysgrifio ar y wefan hon. Gwahanol opsiynau ar gael.

Os am brynu copi o rifyn Gorffennaf gennym ni am £4.40 (cludiant am ddim) anfonwch e-bost yn cynnwys eich cyfeiriad cartref at swyddfa@barn.cymru Byddwch yn derbyn dolen fydd yn eich galluogi i dalu'n ddiogel.