Prynu Barn: Mai 2020

Gallwch brynu Barn trwy danysgrifio ar y wefan hon. Gwahanol opsiynau ar gael.
Mae llawer o'n darllenwyr wedi arfer prynu mewn siop. Rydym wedi llwyddo i gyflenwi'r cyfanwerthwyr Menzies a W H Smith, a bydd copïau'n cyrraedd y siopau papur newydd sydd ar agor ac yn arfer derbyn Barn gan y cwmnïau hyn.
Mae'r siopau llyfrau Cymraeg ar gau ac nid yw Cyngor Llyfrau Cymru yn dosbarthu ar hyn o bryd.
Os am brynu copi o rifyn Mai gennym ni am £4.40 (cludiant am ddim) anfonwch e-bost yn cynnwys eich cyfeiriad cartref at swyddfa@barn.cymru Byddwch yn derbyn dolen fydd yn eich galluogi i dalu'n ddiogel.