Ebrill 2009 / Rhifyn 555

Hen, ond arwr o hyd

Gwyn Thomas

Bu tad llunyddiaeth yn gwylio ffilm ddiweddaraf Clint Eastwood fel actor ac yn ystyried natur arwriaeth.

Gwyn Thomas
Mwy

Picil Sinn Féin – ac Iwerddon

Bethan Kilfoil

Honna Sinn Fein mai hi yw'r blaid sydd am uno Iwerddon, ond dagrau pethau yw ei bod wedi methu a chreu undod, hyd yma. Yn sgil hynny mae rhai yn ailgydio yn y gwn.

Bethan Kilfoil
Mwy

Twitter

Chris Cope

 ‘Yn excito gyda’r holl cyfryngau cyfathrebu newydd fi ’dod ar eu traws wythnos ’ma,’ oedd cofnod Twitter cyntaf fy ffrind pan ymunodd hi â’r wefan ym mis Mawrth.

Chris Cope
Mwy

Poteli Corona a photiau jam

Bethan Wyn Jones

Dandelion and Burdock Poteli Corona a photiau jam –yr hen ffordd Gymreig o ailgylchu.
Naturiaethwraig a gwyddonydd yn amau effeithiolrwydd ein dulliau cyfoes o ailgylchu gwydr.

Bethan Wyn Jones
Mwy