Ebrill 2011

Gwion Owain yn gweld arwyddion o obaith o’r diwedd i S4C… Argyfwng Japan trwy lygaid daearyddwr ac un o drigolion y wlad… Dafydd ab Iago yn trafod pryderon niwclear yn sgil Fukushima… Adroddiad Bethan Kilfoil ar wythnosau cyntaf llywodraeth newydd Gweriniaeth Iwerddon… Tipyn o Shakespeare – ymateb Gareth Miles i gyfrol newydd am ei gysylltiadau Cymreig ac argraffiadau Emyr Edwards o’i theatr goffa yn Stratford ar ei newydd wedd… Cyfweliad gyda Menna Elfyn…Hoff gaffi’r awdur Llwyd Owen… Cofio Hafina Clwyd, Selwyn Roderick ac Yvonne Francis… A llawer mwy.

Caffis Cymru - Gwdihw

Llwyd Owen

Mae’r caffi hwn ynghanol y brifddinas wedi dod yn dipyn o ffefryn gan y nofelydd sy’n byw yn Rhiwbeina.

Bar a chaffi cwl yw Gwdihw. Cwl, ond eto ddim yn ymhongar mewn unrhyw ffordd. Mae’r sefydliad gweddol newydd hwn, sydd wedi’i leoli ar Gilgant Guildford, dafliad carreg o fwrlwm Heol y Frenhines, yn estyn croeso cynnes i bawb – o hipsters ifanc gyda’u jîns tynn a’u sbectolau NHS i rai hen fel fi, sydd bellach yn mynd i bobman gyda gwraig flinedig a dwy ferch o dan bump oed yn gwmni.

Llwyd Owen
Mwy

Ysbryd Tre'r Ceiri yn LA

Portread o Ceiri Torjussen gan Pwyll ap Siôn

Mae cyfansoddwr o Gymru sy’n byw yn Los Angeles yn gwneud enw iddo’i hun ym myd cystadleuol cerddoriaeth ffilm ond yn ysgrifennu hefyd ar gyfer y neuadd gyngerdd – caiff darn newydd o’i eiddo ei berfformio yng Ngwyl Gerdd Newydd Bangor y mis hwn.

Pwyll Ap Siôn
Mwy

Cwrs Y Byd - Môn

Vaughan Hughes

Mae rhai problemau’n haws i’w datrys nag eraill. Yng Ngorffennaf 2006 fe ofynnodd BBC 1 i wylwyr ynysoedd Prydain ddod o hyd i gantores i chwarae rhan Maria von Trapp yng nghynhyrchiad newydd Andrew Lloyd Webber o The Sound of Music ar lwyfan Palladium Llundain. Erbyn mis Medi 2006 cafwyd ateb cwbl foddhaol i’r cwestiwn How Do You Solve a Problem Like Maria? Dewisiwyd Connie Fisher, Cymraes Gymraeg o Sir Benfro.

Vaughan Hughes
Mwy

Mochyn Pinc Sydd Wedi Marw

Richard Wyn Jones

Dadleuir yma bod y bleidlais ‘Ie’ ddigamsyniol a gafwyd yn refferendwm y mis diwethaf yn gam gwirioneddol arwyddocaol ar daith gyfansoddiadol y genedl Gymreig. Nid yr un bellach yw natur y berthynas rhwng Cymru a’r Wladwriaeth Brydeinig.

 

Richard Wyn Jones
Mwy

Argyfwng y Diwydiant Cerddoriaeth

Dafydd Iwan a Dafydd M. Roberts

Cyfle i’r Gymraeg neu ergyd farwol?

Dadansoddiad Cyfarwyddwr a Phrif Weithredwr cwmni recordiau Sain o’r chwyldro sy’n bygwth dyfodol y diwydiant recordio rhyngwladol. Ond yng Nghymru nid y We yw’r unig fygythiad…

Dafydd Iwan, Dafydd M. Roberts
Mwy