Gorffennaf 2009 i Awst 2009 / Rhifyn 558-559

Cofiwch Dryweryn – Oes Angen?

Iwan Edgar

Wrth i’r Eisteddfod Genedlaethol ddychwelyd i Benllyn, ai gweithred gysurlon a diystyr bellach yw cofio Tryweryn? Onid argyfyngau’r presennol a ddylai fod flaenaf yn ein meddyliau?  

Iwan Edgar
Mwy

Merched Lloyd George a Ffion

Ann Gruffydd Rhys

Mae hi’n wraig i gyn-arweinydd y Torïaid ac yn dal swyddi uchel ym myd busnes. Mae hi hefyd yn awdur cofiant i’r merched ym mywyd David Lloyd George. Yn awr mae hi’n brysur yn paratoi rhaglen deledu Gymraeg sydd wedi tyfu o’r llyfr. Ann Gruffydd Rhys fu’n holi FFION HAGUE. 

Ann Gruffydd Rhys
Mwy

Dyfodol Llafur: plaid ranbarthol, nid cenedlaethol?

Richard Wyn Jones

Enwch yr unig ddwy blaid a enillodd dros fil o bleidleisiau ym mhob etholaeth yng Nghymru yn etholiad Ewropeaidd 2009? Caiff y rhai diamynedd yn eich plith droi’n syth i ddiwedd yr ysgrif hon er mwyn diwallu eich chwilfrydedd.

Richard Wyn Jones
Mwy

Diwedd Michael Jackson. Dechrau’r diwedd i deledu?

Vaughan Hughes

Ysgrifennir y golofn hon ar benwythnos pan fo’r papurau i gyd, y rhai trwm a’r rhai ysgafn, yn neilltuo erwau lawer o ofod i Michael Jackson a fu farw ar nos Iau 25 Mehefin yn hanner cant oed. Dyma’r canwr, y dawnsiwr a’r enaid clwyfus a dreuliodd ei oes fer yn chwilio am y plentyndod yr amddifadwyd ef ohono gan ofynion creulon showbiz. Enillodd sioe dalent efo’i frodyr, y Jackson Five, pan oedd o’n ddim ond chwech oed. Bu yn llygaid y cyhoedd o’r eiliad honno.

Vaughan Hughes
Mwy

Arswyd y Byd

Meg Elis

Dwy nofel sy’n cynnig gweledigaethau brawychus – a thra gwahanol – o’r dyfodol.

Meg Elis
Mwy