Gorffennaf 2011 i Awst 2011

Mae’r haf yma. Ac mae’r rhifyn dwbl yma, yn eich gwahodd ar daith. I ardal Wrecsam yn ein hatodiad Eisteddfodol lliwgar, yng nghwmni Gareth Miles, Aled Lewis Evans, Elin Llwyd Morgan ac eraill. I’r Alban gyda Richard Wyn Jones a Will Patterson, i Iwerddon gyda Bethan Kilfoil ac i Fenis i ganlyn Iwan Bala. Neu, yn nes adref, i fyd Jarman a’i ganeuon, ar drywydd Slutwalk gyda Beca Brown, neu i bori mewn llyfrau gyda Gerwyn Wiliams sy’n craffu ar gystadleuaeth ‘Cyfaddawd y Flwyddyn’. Dros gan tudalen o’r ysgrifennu gorau – bachwch gopi.

Cwis i'n Darllenwyr

Dyma ugain cwestiwn i brofi a lwyddoch chi i ddarllen y rhifyn hwn o Barn o glawr i glawr. Ydyn, mae’r atebion i gyd rhwng cloriau’r cylchgrawn, dim ond i chi chwilio amdanyn nhw. Anfonwch eich atebion ar e-bost i swyddfa@cylchgrawnbarn.com neu yn y post i Swyddfa Barn, Y Llwyfan, Caerfyrddin, SA31 3EQ, gan roi CWIS naill ai ym mocs testun yr e-bost neu ar frig y cyfeiriad post.

Dyddiad cau: dydd Llun 12 Medi.

Y wobr fydd gwerth £75 o nwyddau o Adra, siop nwyddau Cymreig bendigedig ar-lein: www.adrahome.com

Mwy

Cofio Alan: Y Chwarae'n Troi'n Chwerw

John Pierce Jones

Mae marwolaeth cyfaill yn peri i’r Dyn Mynd a Dwad agor ei galon yn ogystal â thudalennau ei ddyddiadur. Yma am y tro cyntaf mae o’n trafod ei frwydr ag alcoholiaeth.

John Pierce Jones
Mwy

At ddant a phoced pawb – bwyta yn Wrecsam a’r cyffiniau

Trefor Jones Morris

Arolwg cynhwysfawr o lefydd bwyta bro’r brifwyl. Awgrymiadau ar gyfer y rhai sy’n byw i fwyta a’r rhai sy’n bwyta i fyw.

 

Trefor Jones Morris
Mwy

For Wales See Scotland

Richard Wyn Jones

Dyrchafwn ein llygaid tua’r Alban. Ai oddi yno y daw cymorth i’r rhai yng Nghymru sydd am weld proses datganoli’n parhau? Oddi yno yn sicr y daw anghysur ac amhendantrwydd presennol Carwyn Jones.

Richard Wyn Jones
Mwy

Cwrs Y Byd - Cymdeithas ‘Cenhadon Casineb’

Vaughan Hughes

Yn Chwefror eleni cofnodais yn y golofn hon mai cestyll Cymru, 641 ohonyn nhw, oedd hoff atyniad 10,000 o ymwelwyr tramor â’r ynysoedd hyn. Dyna ganlyniad arolwg a drefnwyd gan Awdurdod Twristiaeth Prydain.Wrth ein hannog i feddiannu ein cestyll a meddiannu ein diwydiant twristiaeth, dyfynnais ymateb cyn-Gyfarwyddwr Amgueddfa Cymru, Michael Houlihan. Nid lleoliad deniadol yng ngorllewin Prydain efo cestyll a mynyddoedd yw Cymru, medda fo. Mae Cymru’n genedl. Ac mae gan y genedl honno ei stori.

Vaughan Hughes
Mwy