Gorffennaf 2018 i Awst 2018 / Rhifyn 666-667

Barn Gorffennaf / Awst 2018
Rhifyn dwbl

Dyma flas o gynnwys rhifyn dwbl Barn mis Gorffennaf ac Awst. A oes modd i chi rannu gwybodaeth am y cylchgrawn pan fyddwch yn ei dderbyn yn y siop os gwelwch yn dda?
#BarnGorffAwst   @cylchgrawnbarn

Os oes cwestiynau cysylltwch â swyddfa@barn.cymru

Materion y Mis

Y Gwasanaeth Iechyd yn 70 / Wylfa Newydd / Y Gymraeg - newid pwyslais / S4C a’r gorllewin
Catrin Elis Williams / Albert Owen / Cynog Dafis / Gwion Owain

Mwy

Cwis y mis

Cyfle i ennill gwobr, crochenwaith gan Rhiannon Sparks o Gaerfyrddin

Mwy

Adolygiadau Llyfrau

301, gan Llion Iwan
Gwasg Gomer, £8.99
Adolygiad Dafydd Morgan Lewis

Y Duwch, gan Jon Gower
Y Lolfa, £8.99
Adolygiad gan Meg Elis

Fel Edefyn Gwe, gan Sian Rees
Gwasg Carreg Gwalch, £8.50
Adolygiad Gwenan Mared

Môr a Mynydd, gan Rhian Cadwaladr
Gwasg Carreg Gwalch, £8.00
Adolygiad Gwenan Mared

Trysorau Cudd Caernarfon, gan Angharad Price a Lluniau gan Richard Outram
Gwasg Carreg Gwalch, £12
Adolygiad gan Vaughan Hughes

Meirioli, gan Siôn Aled
Gwasg Carreg Gwalch, £8.00
Adolygiad Robert Rhys

Yr Awyr yn Troi’n Inc, gan Martin Huws
Gwasg Carreg Gwalch, £8.99
Adolygiad Arwel Vittle

Digon i’r Diwrnod, gan Geraint Evans
Y Lolfa, £8.99

Cwpl y Byd Rwsia 2018, gan Dylan Ebenezer
Y Lolfa, £4.99

Hanes yr Iaith mewn 50 gair, gan Ifor ap Glyn (gol. Lowri Ifor)
Gwasg Carreg Gwalch, £8.00

Caneuon Islwyn Ffowc Elis
Y Lolfa, £8.99

Hanes y Baco Cymreig, gan Eryl Wyn Rowlands
Llyfrau Llafar Gwlad, Gwasg Carreg Gwalch, £8.00

Bragdy’r Beirdd, gol. Rhys Jones a Llŷr Gwyn Lewis
Barddas, £8.95

Y Gororau, Gwlad Rhwng y Gwledydd, gan Myrddin ap Dafydd
Gwasg Carreg Gwalch, £8.00

Mwy

Atodiad Eisteddfod Caerdydd

Ar grwydr gan Andrew Misell
Llefydd bwyta gan Lowri Haf Cooke
Cyfweld Geraint Jarman gan Marged tudur
Atgofion Newyddiadurwr gan Gwyn Llewelyn
Unman gwell i fyw gan Rhiannon williams
Dod yn brifddinas gan Bob Morris
Caerdydd yn aeddfedu gan Geraint talfan Davies
Y Cymreigiwr mawr gan J. Elwyn Hughes
Chwyldro 1897 ac ati gan Dylan Foster Evans
Beti Rhys gan Elin Jones
Ivor Novello gan Geraint Lewis

Mwy

Llyfrau Plant

*     *     *

Llyfrau plant: dan 7 oed

Lliwiau Byd Natur, Luned Aaron
Gwasg Carreg Gwalch, £5.95

Begw Haf, Felicity Elena Haf
Y Lolfa, £5.99

Deian a Loli a’r Bai ar Gam, gan Angharad Elen a Nest Llwyd Owen
Y Lolfa, £4.99

Na Nel! Waw! gan Meleri Wyn James
Y Lolfa, £4.99

* * *

Llyfrau plant: 7 - 9 oed

Brwynwen a’r adern anferth, a Briallen a brech y mêl, gan Nia Gruffydd
Y Lolfa, £3.99

Bwch, gan Anni Llŷn
Gwasg Gomer, £4.99

Jac yn achub y dydd, gan Mari George
Gwasg Gomer, £4.99

* * *

Llyfrau plant: 9 - 14 oed a hŷn

Dilyn Caradog, gan Siân Lewis
Gwasg Carreg Gwalch, £5.99

Fi a Joe Allen, gan Manon Steffan Ros
Y Lolfa, £5.99

Pren a Chansen, gan Myrddin ap Dafydd
Gwasg Carreg Gwalch, £6.99

Cyntaf i’r Felin, gan Sian Northey
Gwasg Carreg Gwalch, £5.99

Mwy

Erthyglau

Ta-ra Theresa? gan Richard Wyn Jones

Dyfodol y ffin gan Bethan Kilfoil

Chwyldoi’r cwricwlwm gan Gareth Pierce

Holi Betsan Moses gan Aled Islwyn

Mwy

Cerddoriaeth

Candelas, Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae?
I Ka Ching, £12.99

Calan, Deg/10
Sain, £9.99

Mwy