Hydref 2009 / Rhifyn 561

Ochr Dywyll Dulyn...

Bethan Kilfoil

Mae’n sicr nad y fasnach gyffuriau a gangiau arfog yn saethu ei gilydd yn gelain yw’r ddelwedd gyfarwydd o brifddinas Iwerddon. Ond gan Ddulyn y mae’r record waethaf yn Ewrop am lofruddiaethau o’r fath.  Mae Dulyn yn ddinas groesawgar. Ddim mor fawr a phrysur â Llundain. Ddim mor ffroenuchel â Pharis. Y Liffey, y GPO, St Stephen’s Green, Croke Park – dinas o gymeriad a chymeriadau, yn hanesyddol fyw ac yn llawn cyfeillgarwch.  

Bethan Kilfoil
Mwy

Ymadawiad Adam

Vaughan Hughes

Dwn i ddim pam y bu cyhoeddiad yr Aelod Seneddol Adam Price y bydd o’n rhoi’r gorau i gynrychioli Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr yn sioc i neb, mewn gwirionedd. Roedd o wedi dweud fwy nag unwaith nad oedd yn fwriad ganddo aros am oes yn San Steffan. Yn wir, wythnos union ynghynt roeddwn i’n gwrando arno fo’n annerch yn ysgubol yng nghynhadledd flynyddol Plaid Cymru yn Llandudno.  Cyfaddefodd o’r llwyfan bryd hynny ei fod wedi cael llond bol ar San Steffan. ‘Rydw i eisie dod adre,’ medda fo’n gwbl ddiamwys. ‘Rydw i wedi blino curo ’mhen a ’nwylo yn erbyn muriau oer San Steffan.’ A rhag i neb amau maint ei ddiflastod efo’r lle hwnnw, cyhoeddodd ymhellach: ‘Wna i byth deimlo fy mod i’n perthyn i’r Senedd yn Llundain. Rydw i eisie bod mewn Senedd sy’n perthyn i mi ac i ni’r Cymry. Senedd a godwyd gennym ni.’ 

Vaughan Hughes
Mwy

Ar drywydd ditectif... a Dracula

Elin Llwyd Morgan

Eleni, am y tro cynta’, ymwelais â Chaeredin yn ystod gwyl y Fringe – yr wyl gelfyddydau fwyaf yn y byd a gynhelir yno am dair wythnos bob mis Awst. Ond y prif atyniad i mi, ac eithrio cyfle arall i ymweld â’r ddinas hardd, llawn cymeriad yma, oedd cael mynd i weld yr awdur Ian Rankin yng Ngfiyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin. 

Elin Llwyd Morgan
Mwy

Pethau Poveyaidd

Menna Baines

Ar drothwy taith ei ddrama ddiweddaraf, bu Barn yn holi’r dramodydd Meic Povey.  

Menna Baines
Mwy

Y Torïaid - Cwbl anghymwys i lywodraethu

Richard Wyn Jones

Mae’r awdur, Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru, yn gwaredu wrth feddwl bod y Ceidwadwyr yn debygol o ffurfio’r Llywodraeth nesaf yn San Steffan. Byddai’r dirwasgiad presennol wedi bod yn llawer iawn gwaeth, dadleua, petai David Cameron wedi bod wrth y llyw. 

Richard Wyn Jones
Mwy

Bugeiliaid newydd ar y Preselau – helynt yr ecobentref

Hefin Wyn

Mae gwrthwynebiad yn lleol i’r bwriad i godi ecobentref newydd yn Sir Benfro. HEFIN WYN sy’n rhoi’r cefndir, gan ymhelaethu ar ei erthygl yn Barn mis Hydref (rhif 569).

Hefin Wyn
Mwy