Mai 2009 / Rhifyn 556

O'r Alban - Sianel Deledu Genedlaethol?

Will Patterson

Ym mis Medi’r llynedd aeth BBC Alba ar yr awyr. Hon yw’r sianel deledu a sefydlwyd ar y cyd gan y BBC a Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig (y Gaelic Media Service), a dalfyrrir yn MG Alba. Gaeleg yr Alban, wrth gwrs, yw iaith y sianel. Yn ei hwythnos gyntaf credir ei bod wedi denu 600,000 o wylwyr – mwy nag un rhan o ddeg o’r boblogaeth, a dengwaith yn fwy na chyfanswm y Gàidhealtachd – sef yr holl siaradwyr Gaeleg sy’n byw yn yr Alban.

Will Patterson
Mwy

Y chwerthin sydd mor drist

Vaughan Hughes

Ryan a Ronnie: Bywyd Dau. Breuddwyd Un.
Boom Films/S4C.
Categori: 12A

Vaughan Hughes
Mwy

Chwyldro Amser Cinio’r Llew Du

Dafydd Elis-Thomas

Ymateb Llywydd y Cynulliad i gyfrol o gerddi sy’n cynnwys cân iddo ef ei hun – ‘Cân i’r Arg’ – ochr yn ochr â sylwebaeth ar ei blaid.

A Gymri di Gymru?
Robat Gruffudd
Y Lolfa, £5.95

Dafydd Elis Thomas
Mwy

Adolygiad - Ty Bernarda Alba

Dafydd Llewelyn

Sut mae’r cynhyrchiad Cymraeg o un o drasiedïau enwocaf Lorca, sy’n teithio ar hyn o bryd, yn cymharu gyda chynhyrchiad Saesneg o’r un ddrama a lwyfannwyd yng Nghasnewydd yn gynharach eleni?

Dafydd Llewelyn
Mwy

Ar ôl Rhodri

Richard Wyn Jones

Mae’n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd Rhodri Morgan. Bydd ei ymddeoliad yn cau pennod ffurfiannol yn hanes gwleidyddol Cymru.

Richard Wyn Jones
Mwy

Emyr Price (1944–2009) 

R. Maldwyn Thomas

Boed fel hanesydd, newyddiadurwr neu ddarlledwr, roedd yr awydd i boblogeiddio ei ddeunydd yn nodweddu holl waith Emyr Price, a fu farw ym mis Mawrth. Un o’i gyfeillion agosaf sy’n ei goffáu. 

R. Maldwyn Thomas
Mwy