Mehefin 2012

Mae oriau o ddeunydd darllen difyr yn eich aros yn y rhifyn diweddaraf. Yn ogystal â sylw i garreg filltir bwysig yng ngyrfa operatig ein ‘dyn clawr’, dyna erthygl Bethan Kilfoil am ‘Fudiad Dirwest Iwerddon’ (a na, nid jôc Wyddelig yw’r pennawd), golwg amgen Beca Brown ar yr hwdi, a myfyrdod Alun Ffred Jones ar y cwestiwn ‘Ble mae’n dramodwyr?’ Darllenwch am artist o Gymro yn Awstralia ac am waith Gethin Wyn Jones, cynorthwyydd i Damien Hirst wrth ei waith bob dydd ond arlunydd yn ei hawl ei hun hefyd sydd ar fin cael ei arddangosfa lawn gyntaf. Mae cyfarwyddwr cyffredinol Amgueddfa Cymru yn ymateb i gyhuddiad Gareth Miles fod y sefydliad yn un ‘Seisnig a Phrydeinllyd’. Ac yn nhymor yr arholiadau rhowch gynnig ar bapur wedi’i osod gan ein colofnydd chwaraeon, Derec Llwyd Morgan. Hyn a llawer mwy. Bachwch gopi.

Chwilio am yr Awdur

Alun Ffred Jones

Er bod arwyddion o fywiogrwydd newydd yn y theatr Gymraeg yn ddiweddar, prin iawn o hyd yw’r dramâu gwreiddiol. Beth sydd i’w gyfrif am fudandod awduron yn y theatr a beth mae’n ei ddweud am ein diwylliant?

Alun Ffred Jones
Mwy

Sefydliad Cenedlaethol yn Bendifaddau

David Anderson

Yn ein rhifyn diwethaf honnodd Gareth Miles mai “Seisnig a Phrydeinllyd iawn” yw rhai o brif sefydliadau cenedlaethol Cymru. Yma mae Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn ymateb i’r feirniadaeth honno o safbwynt y sefydliad y mae ef yn ei arwain.

David Anderson
Mwy

Mudiad Dirwest Iwerddon

Bethan Kilfoil

Nid rhyw fath o jôc Wyddelig yw pennawd yr erthygl hon. Yn ogystal â’r enw sydd ganddynt o fod yn yfwyr o fri mae gan y Gwyddelod hefyd draddodiad hir o lwyr ymwrthod ag alcohol.

 

Bethan Kilfoil
Mwy

Chwarae â Rhithiau

Menna Baines

Bu Damien Hirst yn enwog am roi aneifeiliaid marw mewn fformaldehyd a’u harddangos mewn cypyrddau gwydr. Mae Gethin Wyn Jones, fel un o’i gynorthwywyr, yn cyfrannu mewn ffordd ymarferol at rai o’i ddelweddau. Ond mae hefyd yn creu ei gelfyddyd unigryw ei hun a hynny ar sail gemau cyfrifiadurol.

Menna Baines
Mwy

Cwrs y Byd - Croeso Chwedeg Nain Windsor

Vaughan Hughes

Er fy mod i’n hoff iawn o bêl-droed doeddwn i ddim ar dân eisiau gwrando ar sylwebaeth rownd derfynol Tlws yr FA yn Wembley y mis diwethaf rhwng Casnewydd a Chaerefrog. Ond clywais gychwyn y gêm ar radio’r car a chael fy synnu a’m rhyfeddu gan ymateb chwyrn cefnogwyr Casnewydd i God Save the Queen. Dwi wedi clywed anthem y Saeson yn cael ei dirmygu cyn heddiw, wrth reswm. Ond nid gyda’r un lefel o ffyrnigrwydd mileinig a fynegodd Cymry Gwent tuag ati yng nghysegr sancteiddiolaf pêl-droed Lloegr.

Vaughan Hughes
Mwy

Coalas, Cangarwod a Choed

Lowri Haf Cooke

Gwaith celf Cymro oddi cartref

Aeth Tim Jones i Awstralia gryn ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Bellach mae’n un o artistiaid cyfoes amlycaf y wlad, a’i waith yn cael ei ysbrydoli gan fywyd gwyllt ei gynefin mabwysiedig yn ardal Melbourne ond yn tynnu hefyd ar ei wreiddiau Cymreig. Cafodd awdur yr erthygl hon gyfle annisgwyl i gyfarfod ag ef yn ystod taith ddiweddar a oedd yn rhan o gynllun datblygu beirniaid celf Cymreig.

Lowri Haf Cooke
Mwy