Tachwedd 2011

…ac mor llawn ag arfer o’r ysgrifennu gorau ar faterion cyfoes a’r celfyddydau. Mae Alwyn Roberts yn trafod ‘Problemau Prifysgol’ a Will Patterson yn beirniadu ‘ffyliaid cibddall’ Llafur yr Alban. Mae Gwyn Griffiths yn flin fod y Celtiaid yn cael cam gan raglenni hanes a Sioned Williams yn pryderu am effaith toriadau BBC Cymru ar ddarlledu Cymraeg. Ceir argraffiadau Luned Aaron o wyl gartwnau ryngwladol yn Ffrainc, golwg ar waith yr artist Martin Wenham, barn Megan Eluned Jones am y ‘broblem adolygu’, cip ar hoff stafell yr actores Delyth Wyn… a llawer mwy.

Hogia go iawn

Beca Brown

Boys Are Stupid, Throw Rocks At Them’ – dyna’r enw ar grwp Facebook sydd yn brolio dros 5,000 o aelodau; ac mae crys-T gyda’r geiriau canlynol yn gwerthu fel slecs yn America: ‘The Stupid Factory – Where Boys Are Made’. Mi fedrwch chi greu grwp Facebook am unrhyw fath o lol, neu brintio crys-T efo’r nonsens rhyfedda arno fo, ond fedra’ i ddim peidio â sylwi bod sbeitio hogia wedi mynd yn dipyn o ffasiwn bellach – jôc neu beidio. Rydan ni mor awyddus i unioni’r cam a wnaed â merched dros y cenedlaethau nes bod hogia un ai’n cael eu hanghofio neu’n mynd yn gocynnau hitio derbyniol ac yn gyff gawd. Y syniad ydi bod hogia yn tyff, ac yn gallu cymryd y math yma o watwar.

 

Beca Brown
Mwy

Gadael Erin

Bethan Kilfoil

Am ganrif a hanner, o ddyddiau’r Newyn Mawr hyd at ddyfodiad y Teigr Celtaidd, bu’n rhaid i’r Gwyddelod adael eu gwlad wrth eu miloedd. Er bod yr allfudo wedi ailddechrau nid yw’r gadael mor chwerw – na therfynol, gobeithio – ag y bu.

Bethan Kilfoil
Mwy

Cwrs Y Byd - Airbus a'r Ysgol Fomio

Vaughan Hughes

Ffatri Airbus ym Mrychdyn yw’r ffatri sy’n cyflogi’r nifer uchaf o weithwyr ar un safle drwy wledydd Prydain benbaladr. Cyfanswm y gweithlu yw chwe mil. Doedd hi’n ddim rhyfedd, felly, bod David Cameron wedi rhuthro i Sir y Flint i agor ychwanegiad enfawr gwerth £400 miliwn at y gwaith.

Vaughan Hughes
Mwy

Pwy sy’n ‘delifro dros Gymru’?

Richard Wyn Jones

Democratiaid Rhyddfrydol yr Alban!

Oherwydd gwendid canghennau Cymreig y pleidiau unoliaethol bu’n rhaid i Gymru ddibynnu ar ymyrraeth o’r Alban i sefydlu Comisiwn Silk. Ond llawenhawn fod y Comisiwn yn cynnwys ffigyrau mwyaf galluog a dylanwadol gwleidyddiaeth ein gwlad.

Richard Wyn Jones
Mwy

Croesawu Meri’n Gomisiynydd Ond Aneglurder o Hyd

Gwion Lewis

Wrth benodi Meri Huws i swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, mae Llywodraeth Cymru yn dilyn un o’r ffasiynau rhyngwladol diweddaraf ym maes polisi iaith. Mae Iwerddon bellach wedi ailbenodi ei An Coimisináir Teanga am ail dymor o chwe mlynedd, cymaint fu llwyddiant Sean O’Cuirreáin yn ei dymor cyntaf. Mae’n ymddangos fod Canada hithau yn fodlon â Graham Fraser, cyn-newyddiadurwr rhadlon yr olwg sydd wedi bod yn Gomisiynydd Ieithoedd Swyddogol y wlad am bum mlynedd bellach. Ef yw’r chweched i gael ei benodi i’r swydd, sydd wedi bod yn rhan annatod o gymdeithas sifig Canada er 1970.

Gwion Lewis
Mwy